Groeien

Groeien

Duits
Op basisschool de kleine Wereld vinden wij het belangrijk om in alle groepen aandacht te besteden aan het vak Duits. Effectonderzoek van De Onderwijsraad laat zien, dat het leren van meer dan één taal op jonge leeftijd cognitieve voordelen heeft. Er zijn geen negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de moedertaal bekend. Allereerst pakken jonge kinderen de uitspraak van een vreemde taal makkelijk op, omdat zij nog geen moeite hebben met het uitspreken van bepaalde klanken. Ten tweede worden de hersenen van jonge kinderen bij het leren van een taal extra gestimuleerd en hebben jonge kinderen veel plezier in het leren van een vreemde taal. Tot slot verbreedt het leren van het Duits de horizon en verlaagt het drempels voor de kinderen in de Euregio. De kinderen maken op latere leeftijd makkelijker de keuze om in Duitsland te studeren en hebben met hun uitgebreide talenkennis betere kansen op de arbeidsmarkt. Het aanbod van het vak Duits ziet er op onze school als volgt uit:

  • Het vak staat in alle groepen wekelijks op het rooster en wordt afwisselend aangeboden door verhalen, liedjes, boeken en spelletjes.
  • Elke donderdag vindt er een uitwisseling plaats met de Annaschule uit Aken. De leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 krijgen dan les van een Duitse collega.
  • Jaarlijks worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd met de Annaschule uit Aken. De kinderen ontmoeten elkaar en leren dan ook de cultuur kennen. 

 
Naschools aanbod
Het naschools aanbod wordt georganiseerd door en met instemming van de school en heeft als doel om de brede ontwikkeling te stimuleren. Ouders zijn verantwoordelijk voor de inschrijving, deelname en voorwaarden van deze vrijwillige activiteiten. In schooljaar 2019-2020 wordt het volgende naschoolse aanbod gerealiseerd:

  • Mad Science: Naschools aanbod rondom wetenschap en techniek.
  • Musickids: Naschools aanbod rondom muziek.

.
Ouderbetrokkenheid
Wij vinden het belangrijk om samen met ouders aan de ontwikkeling van de kinderen te werken. Om ouders zicht te geven op de leerlijn van vakgebieden hebben wij een overzicht gemaakt: