Groeien

Groeien

Executieve functies
Op onze school besteden wij veel aandacht aan het ontwikkelen van de executieve functies. Executieve functies horen bij het denkvermogen en gaan over leren-leren. Dit zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. We gebruiken hiervoor de boot van Wijzer in Executieve Functies. De volgende executieve functies staan centraal:

 • Het anker (inhibitie): nadenken voordat je doet en impulsen (prikkels) onderdrukken.
 • De landkaart (werkgeheugen): (eerder aangeleerde) informatie in je geheugen houden, bewerken en toepassen in verschillende situaties.
 • Het kompas (planning en organisatie): een plan maken, vooruitdenken en inschatten hoelang iets duurt om een doel te bereiken of een taak te voltooien. Dingen volgens een bepaald systeem inrichten, rangschikken en ordenen.
 • De schroef (taakinitiatie): zonder aarzelen of twijfelen op tijd en op een efficiënte manier aan een taak beginnen.
 • De toerenteller (emotieregulatie): emoties reguleren om doelen te bereiken, taken te voltooien of gedrag te controleren en sturen.
 • Het roer (flexibiliteit): je gedrag en je plannen aanpassen wanneer er fouten worden gemaakt of wanneer zich nieuwe informatie, veranderingen of tegenslagen voordoen.
 • De kapiteinspet (metacognitie en zelfmonitoring): een stapje terug kunnen doen om naar jezelf en de situatie te kijken en om te zien hoe je een probleem aanpakt.

 
Niet alle executieve functies worden elke week behandeld. Elke week staat er één van de executieve functies centraal tijdens de weektaak. Daarnaast werken wij adaptief en kijken wij goed naar de groep en de individuele leerlingen om het aanbod te bepalen. 
 
Weektaak
Op onze school is de weektaak een middel voor leerlingen, om vanuit zelfsturing de leerdoelen te bereiken en de intrinsieke motivatie en betrokkenheid van onze leerlingen te vergroten. Door het werken met een weektaak kunnen we ons onderwijs nog meer op maat realiseren en krijgen leerlingen de kans om de executieve functies verder te ontwikkelen.
 
Groepen 1-2
De basis voor het leren werken met een weektaak wordt hier aangeleerd. Het gaat daarbij vooral om de ontwikkeling van zelfstandigheid en het vergroten van het eigenaarschap van het leerproces. In de groepen 1-2 staat elke week een nieuw doel bij de weektaak centraal, waar de kinderen aan werken (bijvoorbeeld: “Ik kan een eenvoudig bouwwerkje van een foto nabouwen”). De kinderen plannen tijdens de werklessen zelf een moment in om dit te maken. Als het gelukt is, dan hebben ze een gesprekje met de juf om hier op terug te blikken. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de executieve functies. Wilt u nu meer weten, klik dan op onderstaande link en dan kunt u de weektaak van de kleuters bekijken en er meer over lezen: Groep 1 en 2 – Bs de kleine Wereld – IRISZ (irisz-onderwijsadvies.nl)
 
Groepen 3 en 4
In de tweede helft van het schooljaar wordt in groep 3 de individuele weektaak geïntroduceerd. In groep 3 ligt de focus vooral op het begrijpen van de weektaak. In groep 4 wordt de verdieping gezocht, zodat de kinderen eind groep 4 weten hoe zij moeten werken met de weektaak en deze zelfstandig kunnen lezen en invullen. Wij werken daarbij doelgericht leren kinderen om de doelen te evalueren. De kinderen geven aan, waar zij staan in hun eigen leerproces door de volgende levels:

 • Level 0: Ik ben nog aan het leren
 • Level 1: Ik oefen nog
 • Level 2: Ik kan het bijna
 • Level 3: Ik kan het

 
Groepen 5 t/m 8
In de groepen 5 t/m 8 zijn de kinderen bekend met het invullen van de weektaak. Wij maken in deze groepen een verdiepingsslag in de evaluatie. Wij leren de kinderen middels de “levels of understanding” om de lesdoelen kritisch te evalueren:

 • Level 0: Zelfs met hulp snap ik er niets van
 • Level 1: Ik ben in de war, maar begin het te begrijpen
 • Level 2: Het lukt me met hulp of met een voorbeeld
 • Level 3: Ik kan laten zien, dat ik het snap
 • Level 4: Ik kan het aan anderen uitleggen.

 
Duits
Op onze school vinden wij het belangrijk om in alle groepen aandacht te besteden aan het vak Duits. Effectonderzoek van De Onderwijsraad laat zien, dat het leren van meer dan één taal op jonge leeftijd cognitieve voordelen heeft. Er zijn geen negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de moedertaal bekend. Allereerst pakken jonge kinderen de uitspraak van een vreemde taal makkelijk op, omdat zij nog geen moeite hebben met het uitspreken van bepaalde klanken. Ten tweede worden de hersenen van jonge kinderen bij het leren van een taal extra gestimuleerd en hebben jonge kinderen veel plezier in het leren van een vreemde taal. Tot slot verbreedt het leren van het Duits de horizon en verlaagt het drempels voor de kinderen in de Euregio. De kinderen maken op latere leeftijd makkelijker de keuze om in Duitsland te studeren en hebben met hun uitgebreide talenkennis betere kansen op de arbeidsmarkt. Het aanbod van het vak Duits ziet er op onze school als volgt uit:

 • In de onderbouw maken wij gebruik van Elena. Duits staat wekelijks op het rooster en wordt afwisselend aangeboden door verhalen, liedjes, boeken en spelletjes.
 • In de bovenbouw maken wij gebruik van de methode ‘Der grüne Max’. Duits staat wekelijks op het rooster en wordt methodisch- en thematisch aangeboden.
 • Wij werken samen met de Annaschule uit Aken. Jaarlijks worden er voor de leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 gezamenlijke activiteiten georganiseerd. De kinderen ontmoeten elkaar en leren dan ook de cultuur kennen. 

 
Naschools aanbod
Het naschools aanbod wordt georganiseerd door en met instemming van de school en heeft als doel om de brede ontwikkeling te stimuleren. Ouders zijn verantwoordelijk voor de inschrijving, deelname en voorwaarden van deze vrijwillige activiteiten. In schooljaar 2022-2023 wordt het volgende naschoolse aanbod gerealiseerd:

 • Huiswerkklas: Naschools aanbod om op een rustige locatie en onder begeleiding huiswerk te kunnen maken.
 • Mad Science: Naschools aanbod rondom wetenschap en techniek.
 • Musickids: Naschools aanbod rondom muziek.
 • Beweeglessen: Naschools aanbod rondom bewegingsonderwijs.

 
Ouderbetrokkenheid
Wij vinden het belangrijk om samen met ouders aan de ontwikkeling van de kinderen te werken. Om ouders zicht te geven op de leerlijn van vakgebieden hebben wij een overzicht gemaakt: