Ouderraad

Ouderraad (OR)

De Ouderraad is een zelfstandige organisatie. Dit houdt in, dat zij niet onder de verantwoordelijkheid van school vallen. Er is wel sprake van samenwerking en structureel overleg met school. De Ouderraad heeft als doel om een klimaat te creëren op school, waarbij de kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zij proberen dit te bereiken, door de leerkrachten op praktische wijzen te ondersteunen en door te fungeren als klankbord voor alle ouders op school. De Ouderraad organiseert diverse activiteiten, waar de school geen budget voor heeft. Echter zijn deze activiteiten wel bepalend voor de goede onderlinge sfeer en kijken de kinderen hier erg naar uit. Hierbij kan gedacht worden aan de activiteiten rondom Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, sportdag, jaarlijkse barbecue etc. Om deze activiteiten te kunnen realiseren vraagt de ouderraad een jaarlijkse contributie van €10,- per leerling. Deze contributie kan rechtstreeks worden overgemaakt naar de bankrekening van de Ouderraad.

Wilt u meer weten over de organisatie van de Ouderraad en wilt u de Ouderraad ondersteunen bij activiteiten, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de ouderraad. Dit kan via het e-mailadres: ouderraaddekleinewereldvaals@gmail.com. Voor schooljaar 2023-2024 wordt de Ouderraad op de volgende manier geformeerd:
 

Oudergeleding
 Linsey Kost (voorzitter)
 Ed Grassere (secretaris/penningmeester)
 Alexandra Schmitz
 Nancy Reumerman
 Monique Louvenberg
 Stefanie van den Bosch
 Bram Brekelmans
 Dennis Wolf
 Claudia Kokott
 Bianca Franssen

 

 Personeelsgeleding
 Chantal Nicolaije