Veilig

Veilig

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)
Op basisschool de keine Wereld werken wij volgens de aanpak van SWPBS. Dit houdt in, dat wij gedrag zo positief mogelijk benaderen. Wij geven voornamelijk complimenten om het goede gedrag te stimuleren en het als vanzelfsprekend te laten zijn. Daarnaast leren wij het gedrag dat wij in de verschillende ruimtes van de school willen zien aan. Schoolbreed wordt er gedurende een aantal weken aandacht besteed aan een specifieke gedragsverwachting. Deze gedragsverwachting wordt gekoppeld aan een van onze kernwaarden: samen, veilig en groeien. Als de leerlingen het gedrag behorende bij de gedragsverwachting laten zien, dan verdienen zij een token (beloningsmuntje). Deze tokens worden in de klas verzameld en hiermee sparen de kinderen voor een groepsbeloning. Daarnaast wordt wekelijks uit elke klas een kind van de week gekozen. Dit is een leerling, die erg zijn best heeft gedaan en vaak positief gedrag heeft laten zien. Op vrijdagochtend worden deze leerlingen onder het toeziend oog van alle leerlingen en medewerkers van de school in de kleine gymzaal in het zonnetje gezet. 

Uiteraard corrigeren wij ook negatief gedrag. Dit doen wij volgens een knijpersysteem. Het knijpersysteem gaat uit van nieuwe kansen en het leren van fouten. Voor het knijpersysteem hanteren we een duidelijk stroomschema, waardoor heel duidelijk is voor de kinderen waar ze aan toe zijn en er geen discussies kunnen ontstaan over wel of geen consequentie. Dit is onderdeel van ons protocol 'omgaan met (on)gewenst gedrag'.

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_3137/File/Brief_PBS_ouders_2019-2020.pdf

AVG / Privacy
Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Voor meer informatie over de AVG / Privacy richtlijnen verwijzen wij naar de volgende website van schoolbestuur Innovo: https://www.innovo.nl/privacy.html