Ziek meld formulier Taalklas

Ziek meld formulier Taalklas

Digitale ziekmelding

Langs deze weg is het mogelijk om uw kind digitaal af te melden. Het verzoek om een duidelijke omschrijving van de afwezigheid te geven bij 'opmerkingen'.