Ziek melden

Ziekmelding

Als uw kind ziek is, dan verzoeken wij u om ons hier uiterlijk om 08.15 uur over te informeren. Dit kan persoonlijk bij de groepsleerkracht (bij de inloop), telefonisch (043-3061007) of via één van de onderstaande formulieren.Onze voorkeur gaat uit naar het invullen van een van de digitale formulieren, omdat de telefoonlijn 's ochtends vaak bezet is. 

Ziek meld formulier Groep 1/2a

Ziek meld formulier Groep 1/2b

Ziek meld formulier Groep 3

Ziek meld formulier Groep 4

Ziek meld formulier Groep 5

Ziek meld formulier Groep 6

Ziek meld formulier Groep 7

Ziek meld formulier Groep 8

Ziek meld formulier Taalklas