Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Het schoolbestuur en de school informeert de MR periodiek over de algemene gang van zaken op school en heeft op tal van zaken instemming of advies nodig van de MR. Hierbij kan gedacht worden aan schoolontwikkeling, onderwijsresultaten en beheerszaken zoals begroting en formatie. Daarnaast toetst de medezeggenschapsraad voortdurend het beleid. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. Zij worden voor 4 jaar verkozen. Voor schooljaar 2021-2022 wordt de medezeggenschapsraad op de volgende manier geformeerd:
 

 Personeelsgeleding
 Bianca Vincken
 Sandra Gommans-Thiessen   
 
 Oudergeleding
 Roel Bindels
 Max Wijnvoord  

_

Documenten:

– MR-reglement 2021-2022
– Jaarverslag 2020-2021