Samen

Samen

Kindgesprekken
Onderwijs op maat vinden wij erg belangrijk. Hier hoort ook begeleiding naar behoefte bij. Wij krijgen zicht op de behoeften door kindgesprekken te voeren. Deze helpen het kind bij het structureren van het leerproces en geven het kind meer inzicht in wat en wie hij precies nodig heeft. De leerkracht krijgt daarnaast informatie over de behoeften van het kind, waardoor het onderwijs in de klas hier beter op afgestemd kan worden. Hoge en realistische verwachtingen staan daarbij centraal. Het proces en het product worden op het oudergesprek door het kind toegelicht. Hierdoor worden ouders meegenomen in dit proces en kunnen wij samen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind. 
 
Brede school
Basisschool de kleine Wereld is partner binnen brede school De Tamboerijn. Wij werken intensief met onze partners samen om het beste aanbod voor onze leerlingen te realiseren. In De Tamboerijn zijn de volgende organisaties gehuisvest: peuterspeelzaal Ukkepuk, kinderopvang CreActive Kids, Heuvelland Bibliotheek, Team Jeugd: zorgbegeleiding, logopedisten, Envida: jeugdarts, stichting MEE en vluchtelingenwerk.